ΤΕΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΟΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 30
Τηλέφωνο: 2661030071