ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661027945
Email: tasioulastheodoros@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΜΠΟΡ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΠΟΥ Κ20
Τηλέφωνο: -