ΤΑΛΕΜΠ ΙΣΣΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 36
Τηλέφωνο: 2661032303