ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 39
Τηλέφωνο: -