ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡ.ΙΑΤΡ.ΠΕΤΡΙΤΗ
Τηλέφωνο: 2662360000