ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Email: sofiavlaserou@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3
Τηλέφωνο: 2661036772

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits