ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 18
Τηλέφωνο: 2661036400