ΣΠΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 6974305450
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 13
Τηλέφωνο: 2661020400