ΣΠΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΙΓΓΛΑ ΔΕΣ
Τηλέφωνο: 2662024415