ΣΙΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400