ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661042650