ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 61
Τηλέφωνο: 2661401204