ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 61
Τηλέφωνο: 2661401204