ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Προσωπικό Κινητό: 6947100794
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2661361400