ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τηλέφωνο: -