ΡΩΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Παιδοχειρουργός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661022762
Προσωπικό Κινητό: 6948260477
Email: sp.romeos@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661022762
Β Διεύθυνση: ΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661022762