ΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 15
Τηλέφωνο: 2661032517