ΠΡΟΒΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΔΟΝ. ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ 51
Τηλέφωνο: 2661034397