ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝ ΕΡΓΑΣ
Τηλέφωνο: 2663064777