ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7
Τηλέφωνο: 2661021200