ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 30
Τηλέφωνο: 2661026019