ΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΣΧΕΡΙΑΣ 8
Τηλέφωνο: 2661083800