ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 10
Τηλέφωνο: 2661033924