ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.Ι.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗ
Τηλέφωνο: 2661054333