ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΚΑΡΔΙΟΛ.ΙΑΤ ΡΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2662024104