ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661037758