ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 28
Τηλέφωνο: 2661037758