ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300