ΠΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400