ΠΕΡΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΡΛ
Τηλέφωνο: 2661360400