ΠΕΝΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΟΜΑΝΤΟΥΚΟ Σ.ΡΑΘ 7
Τηλέφωνο: 2662360000