ΠΕΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒ ΗΣ
Τηλέφωνο: 2661360400