ΠΕΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒ ΗΣ
Τηλέφωνο: 2661360400