ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400