ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 9
Τηλέφωνο: 2661020197