ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ν.ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 1
Τηλέφωνο: 2661042224