ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400