ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΙΝΟΥ ΚΟΓΕΒΙΝΑ 30
Τηλέφωνο: 2661039980

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits