ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΙΚΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 2
Τηλέφωνο: 2661082093