ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγος - Ραδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 22Γ
Τηλέφωνο: 2661046688

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits