ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγος - Ραδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 22Γ
Τηλέφωνο: 2661046688