ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 22Β
Τηλέφωνο: 2661033361

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits