ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 22Β
Τηλέφωνο: 2661033361