ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ ΕΝ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: -