ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΚΑ
Τηλέφωνο: 2661096920

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits