ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Ειδικότητα: Νευροχειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400