ΠΑΝΔΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝ. ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661026381