ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικότητα: Πυρηνική Ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Λ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 13
Τηλέφωνο: 2661049491