ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.Ι. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2661051210