ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.Ι. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2661051210