ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661401135
Email: paliourasioannis@yahoo.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661401135