ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27
Τηλέφωνο: 2661037307