ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 12
Τηλέφωνο: 2661033770
Fax: 2661033464