ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: -