ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛΑΤ.ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ 7
Τηλέφωνο: 2661042519