ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 24
Τηλέφωνο: 2661036916