ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400